Các giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của sản phẩm Cá Tầm thuộc Công ty CP Cá Tầm Việt Nam

Cập nhật: 04/07/2016 11:48 - Lượt xem: 4506

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

Phiếu kết quả thử nghiệm cá tầm 

Phiếu kết quả thử nghiệm Ethoxyquin
Chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm - Việt Trung


Chứng nhận đăng ký Trại nuôi - Tầm Long ĐamiChứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y thủy sản