Chứng nhận an toàn thực phẩm tại YellowFin

Thị trường thực phẩm, lương thực, thông tin thú vị thế giới

Các giấy chứng nhận an toàn thực phẩm của sản phẩm Cá Tầm thuộc Công ty CP Cá Tầm Việt Nam

Ngày đăng: 04/07/2016 - Lượt xem : 4506

Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm