Mổ cá tầm Nga Beluga tươi sống

Cập nhật: 20/01/2017 04:17 - Lượt xem: 1344

Cá tầm Nga


#catamngabeluga, #catamnga, #banbuoncatam, #muacatam, #bancatam, #yellowfin